Meegaan is:

Een leer- en tewerkstellingsproject voor mensen die -nog niet of niet meer- toegang hebben tot werk.
Een ouderinitiatief, een jonge organisatie die vernieuwend en creatief te werk wil gaan,
Een project dat gelooft dat iedereen in staat is om zijn/haar talenten te ontwikkelen,
De som van zijn delen (professionelen, vrijwilligers, medewerkers…) en meer. Elk lid van de organisatie brengt zijn/haar talenten, zijn/haar eigenheid en verrijkt op die manier zowel de organisatie als de mensen die er deel van zijn,
Een organisatie die wenst te evolueren naar een moderne entiteit gedragen door een sterke missie, visie en waarden.

Mia Stevens

Mia heeft jarenlange ervaring als agogisch directeur en als trainer/coach in de zorg. De laatste jaren heeft ze trainingen gegeven in het Eigen Initiatief Model , een methodiek om de eigenwaarde en de zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking te versterken en te bevorderen.

Het eigen Initiatief Model

Het model is eind jaren tachtig in Nederland ontwikkeld tbv werknemers (medewerkers) van de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven). Het gaat over mensen met een verstandelijke beperking en/of een arbeidshandicap.

Het doel van het model was het verhogen van:

  • de inzetbaarheid van de medewerkers,
  • de verantwoordelijkheidszin tegenover hun taak,
  • hun flexibiliteit tegenover regelmatige productwisselingen

Om meer te weten over dit model, klik hier