Het ontstaan van het Megas-model

Mia Stevens

Mia heeft jarenlange ervaring als agogisch directeur en als trainer/coach in de zorg. De laatste jaren heeft ze trainingen gegeven in het Eigen Initiatief Model , een methodiek om de eigenwaarde en de zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking te versterken en te bevorderen.

Zij heeft door de jaren heen veel expertise opgebouwd in ondersteunen en daardoor een andere kijk ontwikkeld. Om een zo breed mogelijke groep van kwetsbare personen te bereiken en te helpen ontstond bij haar de behoefte om het EI-Model te herzien en aan te passen .

Bij de herwerking heeft Mia bestaande, complementaire methodieken met het EI-model gecombineerd.

Door gebruik te maken van een combinatie van eigen zienswijzen, verschillende bestaande methodieken en leertheoriën is het een integraal, holistisch model geworden.

Alle aspecten van de ontwikkeling zijn in het Megas Model opgenomen.

 Het eigen Initiatief Model

Het model is eind jaren tachtig in Nederland ontwikkeld tbv werknemers (medewerkers) van de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven). Het gaat over mensen met een verstandelijke beperking en/of een arbeidshandicap.

Het doel van het model was het verhogen van:

 

  • de inzetbaarheid van de medewerkers,
  • de verantwoordelijkheidszin tegenover hun taak,
  • hun flexibiliteit tegenover regelmatige productwisselingen

Om meer te weten over het EI-model, klik hier