Info voor professionals

Agogische aanpak

Meegaan ontwikkelt een expertise op vlak van krachtgericht ondersteunen, mediërend begeleiden, het stimuleren van algemene cognitieve, sociale-emotionele vaardigheden, talent en competentiegericht werken. Begeleidend personeel /vrijwilligers ondersteunen  medewerkers  volgens het Megasmodel. Dit is een methodisch kader, methodiek die de medewerkers in hun eigen kracht zet, hen aanzet tot zelfsturing, zelf denken, zelfontplooiing …. Alle personeel en vrijwilligers worden opgeleid volgens het Megasmodel.

In verbinding met de omgeving en de buurt

Vzw MeeGaan is gevestigd in een zijgebouw van Het Dominicanessenklooster dat  een open en toegankelijke ontmoetingsplek is  waar alle inwoners en verenigingen zich welkom voelen. Lokale voeding (korte keten) en sociale verbondenheid zijn de dragende pijlers van het totaalconcept op de kloostersite, met volgende componenten die met elkaar in verbinding staan:

  • Een bakkerij waar jonge mensen met een mentale beperking door vzw MeeGaan en een professionele bakker worden begeleid om op een authentieke wijze zelf brood te bakken, gemaakt op basis van bloem van lokaal en biologisch geteelde granen, gemalen in lokale molens
  • Een winkel waar het brood te koop wordt aangeboden, alsook lokale producten: groenten, zuivel, fruit, vlees, bereidingen en gebak recht van bij de boer/producent uit de streek
  • Een café/bistro dat zijn aanbod baseert op lekkere lokale dranken en gerechtjes met ingrediënten van lokale oorsprong, en waar kwetsbare mensen waardig werk kunnen leveren
  • Een lokale brouwerij met degusteerruimte en een open aanbod aan workshops, met eveneens mogelijkheden voor sociale tewerkstelling
  • Een bruisend ontmoetingscentrum met een divers aanbod aan activiteiten, vormingen, infosessies en workshops op maat.

In verbinding met andere sectoren

(sector overschrijdend)

Ons aanbod binnen het leer en tewerkstellingsproject creëren we voor mensen met een (vermoeden van) beperking en voor zij die verder van de arbeidsmarkt staan. We willen  niet enkel beperken tot tewerkstelling in de bakkerij, de winkel en de bistro. We  zullen ook samenwerkingsverbanden opzetten  met andere bedrijven in de omgeving, zodat onze medewerkers  ook de mogelijkheid krijgen om te veranderen van leer- en werkomgeving en zich zo verder kunnen ontwikkelen.

 

Een innovatief, duurzaam Ouderinitiatief

Ons initiatief kan inspiratie bieden voor anderen.
Dit kleinschalige project wil de start zijn van een veel grotere omwenteling. We willen anderen aanzetten en ondersteunen om sociale leefbare initiatieven op te zetten die kunnen leiden tot meer integratie van mensen met een beperking. We leggen contacten met gelijkaardige initiatieven en willen de opgedane kennis en ervaring digitaliseren en beschikbaar stellen. Hiervoor werden contacten gelegd met Ontoforce en verschillende andere verenigingen.