Info voor ouders

Meegaan is een ouderinitiatief dat een leer- en tewerkstellingsproject opgestart heeft om een brug te slaan tussen dagbesteding en de (betaalde) arbeidsmarkt.

Talenten worden al te vaak miskend of niet genoeg ontwikkeld. We bieden de gelegenheid om je talenten te ontdekken, te ontwikkelen en je zelfvertrouwen te vergroten. Het uiteindelijk doel: je een inclusieve plaats in de maatschappij helpen vinden, je kansen bieden.

We geven je inspraak, we laten je participeren. Je bent één van ons.

Budgetformen

Arbeidsmatige activiteiten  (AMA)

Als een  betaalde job momenteel niet mogelijk is voor jou door een probleem van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard, dan bieden we jou de mogelijkheid om in de bakkerij te werken waarbij jij een op maat gemaakt traject krijgt aangeboden.  Via deze vorm van tewerkstelling en ondersteuning bieden wij jou de kans om jouw  talenten te leren kennen, arbeidsvaardigheden, werkattitudes verder te ontplooien en te ontwikkelen.

Om dubbele financiering te vermijden, is AMA niet combineerbaar met begeleid werken. Een persoon met een beperking mag dus niet bijvoorbeeld één dag per week begeleid werken en één dag per week arbeidsmatige activiteiten verrichten. Daarnaast  komen personen met een beperking die hun dagondersteuning vergoed krijgen via een persoonsvolgend budget ook niet in aanmerking voor AMA.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Rechtstreeks Toegankelijke hulp is er voor mensen met een ( vermoeden van ) een beperking  die een beperkte ondersteuning nodig hebben. Dit kan ook voor werken ingevuld worden .  Klik voor meer info .

Persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee je bij ons ondersteuning kunt inkopen. Klik voor meer info.Het basisondersteuningsbudget

Met een basisondersteuningsbudget (BOB) kan je je  rechtstreeks toegankelijke hulp   betalen. Klik voor meer info.

Contacteer ons voor meer info

Vul onderstaand formulier in voor een vrijblijvend contact met Meegaan. We beantwoorden al je vragen en bekijken samen met jou wat de vzw voor jou kan doen.

contact ouders