Onze sponsors zijn meer dan geldschieters. Het zijn mensen, bedrijven die mee dromen, die meedenken, die investeren in ons project. Die in Meegaan geloven, die iets willen betekenen voor onze medewerkers. Het zijn vrienden. Wat niet betekenen dat hun geld niet belangrijk is: dat geld maakt dikwijls het verschil tussen dromen en realiteit. Voor ons zijn onze sponsors

DROOMMAKERS

Mia Stevens

Mia heeft jarenlange ervaring als agogisch directeur en als trainer/coach in de zorg. De laatste jaren heeft ze trainingen gegeven in het Eigen Initiatief Model , een methodiek om de eigenwaarde en de zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking te versterken en te bevorderen.

Het eigen Initiatief Model

Het model is eind jaren tachtig in Nederland ontwikkeld tbv werknemers (medewerkers) van de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven). Het gaat over mensen met een verstandelijke beperking en/of een arbeidshandicap.

Het doel van het model was het verhogen van:

  • de inzetbaarheid van de medewerkers,
  • de verantwoordelijkheidszin tegenover hun taak,
  • hun flexibiliteit tegenover regelmatige productwisselingen

Om meer te weten over dit model, klik hier