Slide groeien leren werken De kracht van anders zijn Slide integratie inclusie gelijkwaardigheid De kracht van anders zijn Slide zelfvertrouwen
geven
zelfstandigheid
aanscherpen
talenten
ontwikkelen
De kracht van anders zijn
Slide opleidingen De kracht van anders zijn projecten samenwerkingen

Leer- en tewerkstellings-project

MeeGaan vzw is een leer- en tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. De vzw wil een ervaringscentrum zijn waar medewerkers vertrouwen leren putten uit hun eigen talenten en extra vaardigheden kunnen aanleren.

Het doel is deze medewerkers volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven op basis van hun competenties.

 

In het najaar 2019 is een bakkersatelier opgestart, tBruut.  Sinds oktober 2019 bakken onze twee bakkers, bijgestaan door onze bijzondere medewerkers en vrijwilligers, artisanaal brood. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een team professionele agogen en dit volgens het eigen Megas-model.

In een tweede fase volgen een bistro en een winkel.

Activiteiten

18 oktober - nieuwe POPUP-winkel en Herne opendeurt

18 oktober - nieuwe POPUP-winkel en Herne opendeurt

Op 18 oktober ontvangt bakkersatelier tBruut jullie graag in de nieuwe POPUP-winkel naast het atelier. Beschouw dit maar als een officiële opening van het project tBruut. De laatste maanden hebben bakkers, medewerkers, agogische ondersteuners en vrijwilligers naarstig gewerkt om het atelier en de winkel op te starten. COVID is daarin natuurlijk een stevige spelbreker geweest, maar we hebben ons niet van de wijs laten brengen. En dus, TADA!!!

Welkom!

Berichten

Sinds enkele weken zijn onze nieuwe deeltijdse agogische begeleiders aan de slag in het bakkersatelier. Claire en Lisa ondersteunen onze medewerkers en vrijwilligers. De twee zeer complementaire profe...

Tijdens de lockdown werden de agogische activiteiten van Meegaan compleet stopgezet. In juli zijn we opnieuw voorzichtig aan het werk gegaan. We hebben strenge coronamaatregelen ingevoerd, het aantal ...

Het moest er eens van komen. Een nieuwe website kan een detail lijken, maar het is meer dan dat. Dit gaat over een vormelijke EN inhoudelijke herstart. We hebben de volledige vormgeving van Meegaan op...

Het concept

Visie

Onze visie

Meegaan is ontstaan uit een visie: een maatschappij waar iedereen, ook mensen die “anders zijn”, een plaats heeft, waar gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is.

 

lees verder

 

 

Het Megas-model

Het Megas-model

Het Megas-model is een methode om mensen te helpen hun zelfstandigheid,  talenten en competenties te ontwikkelen. Het richt zich naar:
  • Mensen met een beperking
  • Mensen met een afstand tot werk

 

lees verder

 

Waarden

Onze waarden

Wat maakt waarden belangrijk?

Ze vormen een leidraad. Een gids waar ieder van ons kan naar teruggrijpen voor reflectie. Een gids voor de vereniging om de gemeenschappelijke doelen en de dagelijkse werking aan af te toetsen.

lees verder

 

 

De mensen

de medewerkers

Momenteel zijn er 7 medewerkers actief bij Meegaan: Meghann, Lander, Merel, Michael, Shanta, Yann, Maxim

de begeleiders

Claire en Lisa zijn onze professionele begeleiders, ze vormen het agogische team samen met coach Mia.

de vrijwilligers

Wat zouden we doen zonder onze vrijwilligers? Ze vormen de basis van onze werking. Martine, Jean, Claire, Sabine, Ariane, Greet, Minne, Dirk, Gustaaf, Benoît en alle andere occasioneel helpende handen.

de kern

Sigrid, oprichtster en mama van Meghann, heeft rond haar een echt, hecht, team gebouwd, met Johan en Adinda (ouders van Lander), Mia, Marc en Maya.

De projecten

vzw Meegaan heeft van de gemeente Herne een concessie van 30 jaar gekregen in het Dominicanessenklooster. Dit is de plaats waar de projecten vorm krijgen. Het eerste project, bakkersatelier tbruut, heeft de deuren opengedaan in september 2019, het tweede project, boer en bruut, is een coöperatie tussen de vzw, Hernenaren, lokale verenigingen en bedrijven, die in het najaar van 2020 zal opengaan. Het derde project, bistro, is gepland voor 2021.

Onze sponsors

Mia Stevens

Mia heeft jarenlange ervaring als agogisch directeur en als trainer/coach in de zorg. De laatste jaren heeft ze trainingen gegeven in het Eigen Initiatief Model , een methodiek om de eigenwaarde en de zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking te versterken en te bevorderen.

Het eigen Initiatief Model

Het model is eind jaren tachtig in Nederland ontwikkeld tbv werknemers (medewerkers) van de Sociale Werkvoorziening (SW-bedrijven). Het gaat over mensen met een verstandelijke beperking en/of een arbeidshandicap.

Het doel van het model was het verhogen van:

  • de inzetbaarheid van de medewerkers,
  • de verantwoordelijkheidszin tegenover hun taak,
  • hun flexibiliteit tegenover regelmatige productwisselingen

Om meer te weten over dit model, klik hier