Slide groeien leren werken De kracht van anders zijn Slide integratie inclusie gelijkwaardigheid De kracht van anders zijn Slide zelfvertrouwen
geven
zelfstandigheid
aanscherpen
talenten
ontwikkelen
De kracht van anders zijn
Slide opleidingen De kracht van anders zijn projecten samenwerkingen Slide een bakkersatelier een groeiatelier een winkel

Leer- en tewerkstellings-project

MeeGaan vzw is een leer- en tewerkstellingsproject en richt zich tot personen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. De vzw wil een ervaringscentrum zijn waar medewerkers vertrouwen leren putten uit hun eigen talenten en extra vaardigheden kunnen aanleren.

Het doel is deze medewerkers volwaardig te laten deelnemen aan het maatschappelijke leven op basis van hun competenties.

In het najaar 2019 is een bakkersatelier opgestart, tBruut.  Sinds oktober 2019 bakken onze twee bakkers, bijgestaan door onze bijzondere medewerkers en vrijwilligers, artisanaal brood. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een team professionele agogen en dit volgens het eigen Megas-model.

Ondertussen is er een winkel bij gekomen, naast het atelier, waar het brood wordt verkocht.

In opbouw: groeiatelier De Vlinder, waar onze medewerkers de basiscompetenties aanleren om door te stromen naar o.a. het bakkersatelier.

Het team

Onze projecten

Bakkersatelier tBruut

vzw Meegaan heeft van de gemeente Herne een concessie van 30 jaar gekregen in het Dominicanessenklooster. Dit is de plaats waar de projecten vorm krijgen. Het eerste project, bakkersatelier tbruut, heeft de deuren opengedaan in september 2019.

Groeiatelier De Vlinder

Het tweede project, groeiatelier De Vlinder, opent zijn deuren in het najaar 2021. We verbouwen hiervoor een plek achter het bakkersatelier. De bedoeling is om medewerkers basisvaardigheden te helpen ontwikkelen los van de productie in de bakkerij

Berichten

 • Jouw steun is meer dan welkom
  Meegaan maakt kans op het Torfsfonds Schoenen Torfs doneert elk jaar aan een aantal goede doelen 1000 euro via het Torfsfonds. Ook dit jaar heeft Meegaan […]
 • Spaghettifestijn
  Na – door covid – een jaar zonder, pikken we de draad weer op: ons spaghettifestijn vindt opnieuw plaats. We verwelkomen jullie op zaterdag 23 en […]
 • Crowdfundingactie Bruut voor de Buurt
  We staan opnieuw voor drukke tijden, bij Meegaan. Na twee jaar werking in het bakkersatelier tBruut kunnen we de noden van onze medewerkers al zeer goed […]
 • Welkom Celia
  We verwelkomen nieuwkomer Celia bij het agogische team. Alhoewel, nieuwkomer, niet helemaal. Celia heeft een zeer geslaagd stage bij tBruut achter de rug. Het logische vervolg: […]

Onze partners