Onze waarden

Wat maakt waarden belangrijk?

Ze vormen een leidraad. Een gids waar ieder van ons voor zichzelf kan naar teruggrijpen voor reflectie. Een gids voor de vereniging om de gemeenschappelijke doelen en de dagelijkse werking aan af te toetsen.

We worden gedreven door emoties, wat vaak goed is, maar soms drijven de emoties ons naar een punt waar we niet willen zijn. We gaan echter uit van een fundamenteel principe: we menen het goed en we willen juist handelen.

De hieronder beschreven waarden worden door ieder lid van de vereniging gedragen. Niet als een religieus geloof maar eerder als een streven om boven zichzelf te groeien. Om onze demonen te overwinnen. We hebben allemaal momenten van hoogmoed, van zelfzucht, we verliezen allemaal wel eens de controle. En dan is er deze tekst, ingeschreven in ons hart.

Dit zijn onze waarden:

Iedereen moet gelijk behandeld worden ongeacht zijn/haar rol of functie. Elke mens is gelijkwaardig en zijn stem is even belangrijk als die van een ander.


We willen uitgaan van het goede in elk mens en willen streven naar een sfeer waar er niet wordt geoordeeld of veroordeeld. We willen onze eigen en ieders tekortkoming aanvaarden.


Het geloof in de kracht en de talenten van iedere mens, en in het vermogen om te groeien. Met kracht en competentie als ondersteuning kunnen ieders (verborgen) talenten en competenties ontbolsteren.


Het geloof in een inclusieve maatschappij. We denken dat er nog te veel mensen aan de rand van de maatschappij leven, we ijveren ervoor om die mensen te betrekken.


Echt luisteren en in verbinding staan met elkaar zorgt voor eenheid en daadkracht, maakt ons gelukkig omdat we elkaar nodig hebben voor het behalen van onze doelen.


We willen een sfeer van open communicatie scheppen, waar iedereen bij betrokken is. Een grote uitdaging: we aanvaarden dat alle deuren open staan, we aanvaarden dat we ons kwetsbaar moeten opstellen.


Ieders inbreng in de vereniging is een verrijking voor zowel de organisatie als voor ons als individu: inspraak, verantwoordelijkheid, open communicatie en feedback (360 graden feedback).


Onze doelstellingen staan niet los van onszelf en onze omgeving. Gezond zijn en gezondheid uitdragen, met gezonde producten, gezonde verhoudingen. (Lichamelijk, cognitief, emotioneel en spiritueel).


Bewustzijn t.o.v. onze omgeving. Mens en natuur vormen een geheel. We kunnen niet groeien los van onze omgeving. Daarom moeten we zorg dragen voor de natuur, in ons denken en doen.