De visie van Meegaan

Meegaan is ontstaan uit een visie: een maatschappij waar iedereen, ook mensen die “anders zijn”, een plaats heeft, waar gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is. Waar iedereen mag meedoen, waar men gelooft in talenten.
Elke mens is een wereldwonder,
Last doet ons groeien,
Uitdagingen brengen liefde,
Liefde geven is geluk ervaren
“Zorgen dat” en niet “zorgen voor”

Achtergrond

De werking van de organisatie is ontstaan uit de vaststelling dat, ondanks een mooie inhaalbeweging de laatste jaren, de ondersteuning van mensen met een beperking heel wat mankementen vertoont:

  • Er staan nog altijd ongeveer 10.000 mensen op wachtlijsten voor zowel steunmaatregelen (subsidies) als voor dag- en nachtopvang,
  • Ouders van mensen met een beperking staan voor een kluwen aan administratie en regelgeving ,
  • De bestaande opvangmogelijkheden – publiek en privaat – zijn vaak duur, vooral voor die vele mensen die nog wachten op de subsidies waar hun zoon/dochter recht op heeft,
  • De focus van instellingen ligt vaak bij dagbesteding (“ze bezig houden”), niet bij ontplooiing,
  • Daardoor is de integratie van mensen met een beperking problematisch, ze blijven ver van het maatschappelijk leven.

Meegaan heeft als doel integratie door middel van professionele en persoonlijke ontplooiing te bevorderen.

Missie/doelstellingen

De vzw Meegaan heeft zich als doel gesteld:

het scheppen van arbeidskansen

We helpen aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen

het aanbieden van arbeid en ondersteuning op maat

Kwetsbare mensen de kans bieden om arbeidsvaardigheden en talenten te ontwikkelen

toegang tot volwaardig werk mogelijk maken

Ze de kans geven om eventueel door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt

maatschappelijke participatie en integratie bevorderen

Een job hebben is de beste manier om te integreren

Kwaliteit

Kwaliteit en zin geven aan hun leven, de eigenwaarde versterken, zowel persoonlijk als professioneel

Waarden

de vzw staat in voor een op waarden gedreven werking, met aandacht voor alle betrokken mensen: medewerkers, vrijwilligers, personeelsleden, bezoekers, sympathisanten

Naaste omgeving

We willen naar de ouders luisteren, naar hun problemen, hun aspiraties voor hun zonen/dochters, ze ondersteunen, niet alleen door hun kinderen op te vangen en ze te laten groeien, maar ook met raad, begeleiding, bv in hun zoektocht naar financiële ondersteuning, het verhogen van hun (sociaal) netwerk en dat van hun kind

Samenwerking

Meegaan wil de brug slaan tussen scholen, sociale tewerkstellingsprojecten/bedrijven, sociale economie en het regulier arbeidscircuit en wil langlopende stages en werkplekleren mogelijk maken.

We willen ook samenwerken met andere initiatieven die dezelfde waarden uitdragen

Werking

Projecten

De vzw zet zelf projecten op om medewerkers te begeleiden. Volgende projecten zijn lopende of gepland:

Bakkersatelier tbruut

Het atelier heeft in oktober 2019 de deuren geopend. 7 medewerkers worden ondersteund bij de verschillende fases van het broodbakken. Het project is tegelijk een commercieel project, met de bedoeling om winstgevend te worden.

Foodhub Boer en Bruut

Naast het atelier wordt momenteel naarstig gebouwd en verbouwd om tegen november 2020 een winkel te openen, die in een eerste fase zal gebruikt worden voor de verkoop van het brood uit het atelier. In een latere fase wordt het een coöperatie met lokale producenten en Hernenaren om lokale producten aan te bieden. Achter de toog: onze medewerkers en vrijwilligers

Bistro

Achter het atelier willen we volgend jaar een bistro openen, waar we o.a. producten van het bakkersatelier zullen aanbieden.

Ondersteuning met het Megas Model

Dit zijn de stappen die mogelijk met onze ondersteuning door onze medewerkers kunnen worden gezet.

Of al deze stappen kunnen doorgelopen worden door de medewerker hangt natuurlijk af van veel factoren:

 • Het succes van onze begeleiding
 • Het groeiproces of groeipotentieel van de medewerker
 • Het sociaal netwerk van de medewerker
 • De arbeidsmarkt

Meegaan probeert al deze factoren enigszins te beïnvloeden door bijvoorbeeld sociaal netwerkoverleg, door met het bedrijfsleven in gesprek te gaan, bedrijven op de werkvloer te begeleiden en sensibiliseren…. We werken intensief samen met alle actoren. Verbindend  werken maakt deel uit van onze doelstellingen.

Samenwerkingen

Een belangrijk aspect van integratie is het deelnemen aan het cultureel leven. Daarvoor willen we samenwerkingen aangaan met de culturele sector, maar ook met doelgerichte initiatieven die culturele activiteiten voor mensen met een beperking aanbieden.

Deelnemen aan kunstzinnige activiteiten heeft als algemeen doel de medewerkers in de gelegenheid te stellen door kunst bewogen te worden, door kunstbeoefening tot ontplooiing te komen en kunstzinnige talenten te ontwikkelen.

Meegaan is ervan overtuigd dat samenwerking, diversificatie, kennis delen tot een verrijking van onze en andere initiatieven zorgen.