De visie van Meegaan

Meegaan is ontstaan uit een visie: een maatschappij waar iedereen, ook mensen die “anders zijn”, een plaats heeft, waar gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is. Waar iedereen mag meedoen, waar men gelooft in talenten.

Zorgen dat, niet zorgen voor

Mia Stevens - agogische coach


Achtergrond

De werking van de organisatie is ontstaan uit de vaststelling dat, ondanks een mooie inhaalbeweging de laatste jaren, de ondersteuning van mensen met een beperking heel wat mankementen vertoont:

    • Er staan nog altijd ongeveer 10.000 mensen op wachtlijsten voor zowel steunmaatregelen (subsidies) als voor dag- en nachtopvang,
    • Ouders van mensen met een beperking staan voor een kluwen aan administratie en regelgeving ,
    • De bestaande opvangmogelijkheden – publiek en privaat – zijn vaak duur, vooral voor die vele mensen die nog wachten op de subsidies waar hun zoon/dochter recht op heeft,
    • De focus van instellingen ligt vaak bij dagbesteding (“ze bezig houden”), niet bij ontplooiing,
    • Daardoor is de integratie van mensen met een beperking problematisch, ze blijven ver van het maatschappelijk leven.

Meegaan heeft als doel integratie door middel van professionele en persoonlijke ontplooiing te bevorderen.

Missie/doelstellingen

De vzw Meegaan heeft zich als doel gesteld:

We helpen aan een arbeidsmarkt waar plaats is voor iedereen


Kwetsbare mensen de kans bieden om arbeidsvaardigheden en talenten te ontwikkelen


Ze de kans geven om eventueel door te stromen naar de reguliere arbeidsmarkt


Een job hebben is de beste manier om te integreren


Kwaliteit en zin geven aan hun leven, de eigenwaarde versterken, zowel persoonlijk als professioneel


de vzw staat in voor een op waarden gedreven werking, met aandacht voor alle betrokken mensen: medewerkers, vrijwilligers, personeelsleden, bezoekers, sympathisanten


We willen naar de ouders luisteren, naar hun problemen, hun aspiraties voor hun zonen/dochters, ze ondersteunen, niet alleen door hun kinderen op te vangen en ze te laten groeien, maar ook met raad, begeleiding, bv in hun zoektocht naar financiële ondersteuning, het verhogen van hun (sociaal) netwerk en dat van hun kind


Meegaan wil de brug slaan tussen scholen, sociale tewerkstellingsprojecten/bedrijven, sociale economie en het regulier arbeidscircuit en wil langlopende stages en werkplekleren mogelijk maken.

We willen ook samenwerken met andere initiatieven die dezelfde waarden uitdragen