Vul onderstaand formulier indien u via uw bank een gift wenst uit te voeren.

gift

Hiermee verklaar ik een gift te willen doen aan vzw Meegaan, door een bedrag te storten op de giftenrekening van de vzw:

BE63 7340 5135 1708.

BE

Of doe een gift rechtstreeks op onze website via: