Hare Majesteit Koningin Mathilde op bezoek bij Meegaan

Op dinsdag 11 januari heeft HM de Koningin ons vereerd met een bezoek.

HM de Koningin heeft met veel aandacht en betrokkenheid naar ons allen geluisterd. Ze had veel belangstelling voor de manier waarop Meegaan omgaat met mensen met een beperking, in het bijzondere het Megas-model heeft veel indruk op haar gemaakt. Ze heeft Mia Stevens, onze agogische coach, veel vragen gesteld en heeft veel waardering getoond voor onze aanpak.

Natuurlijk waren onze medewerkers de sterren van de dag. Shanta die een mopje vertelt, Merel die haar mama voorstelt, Lander die met gebarentaal uitlegt hoe hij degen draait. En dan was er Meghann, ontwapenend als gewoonlijk, die de Koningin uitvoerig heeft geknuffeld.

Het bezoek beschouwen we als een bekroning voor het werk van iedereen die bij de vzw is betrokken: medewerkers, agogen, bakkers, vrijwilligers, sympathisanten.