Zie ons groeien

vzw Meegaan nodigt u uit - met de vriendelijke medewerking van VOS-Pajottenland - om kennis te maken met onze dagateliers. Als leer- en tewerkstellingsproject willen we mensen die (nog) niet of niet meer aan de slag kunnen op de reguliere arbeidsmarkt kansen bieden om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Momenteel zijn 8 personen met een beperking actief binnen Meegaan, 6 in het bakkersatelier en winkel en 2 in het gloednieuwe groeiatelier.

We stellen u beide ateliers voor, alsook onze werkwijze aan de hand van ons eigen Megas-model. We gaan uit van het geloof dat mensen kunnen groeien, dat ze verantwoordelijkheid kunnen opnemen, dat we ze als gelijken kunnen benaderen.

Onze medewerkers - zo noemen we de personen met een beperking - groeien zowel in het atelier als erbuiten. Als ouders merkt u heel snel dat je zoon/dochter evolueert, zelfstandiger wordt, zelfzekerder.

Ze worden ondersteund door een zeer bekwaam agogisch team onder leiding van een agogische coach. In het bakkersatelier werken ze samen met bakkers en in de winkel met opgeleide vrijwilligers.

Wil je hier meer over weten?

Kom dan op 1 van onze info-avonden, we informeren u volledig vrijblijvend over onze werking.

Waar en wanneer?

Sessie 1

bij VOS-Pajottenland

Sint-Alenalaan 93 in  Dilbeek

donderdag 22/09 om 19u

Sessie 2

bij bakkersatelier tBruut

H. Geeststraat 24 in Herne

dinsdag 27/09 om 19u

Hier krijgt u de gelegenheid om het bakkersatelier, de winkel en het groeiatelier te bezoeken.

Inschrijven

We vragen u om via onderstaand formulier in te schrijven, de plaatsen zijn op de 2 avonden beperkt.

Mocht u liever inschrijven via mail, stuur ons dan een mail op info@meegaan.be